No. S 824
Active Mobility Act 2017
(ACT 3 OF 2017)
Active Mobility
(Amendment No. 2) Regulations 2019

Corrigendum
With reference to the Active Mobility (Amendment No. 2) Regulations 2019 (G.N. No. S 474/2019), for “UL 2722” in regulation 3(a) read “UL 2272”.
[LTA/L18.056.002/JAS/DVT/NF (AMA Amendments); AG/LEGIS/SL/2C/2015/4 Vol. 3]